İhtiyaç kredisi başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

HESAP AÇ


ING'nin uygun aylık faiz oranları ve vade ile sunduğu ihtiyaç kredisi başvurusunda gerekli olan belgeler;

T.C uyruklu kişiler için;
Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi veya Pasaport

Yabancı uyruklu kişiler için;
Pasaport ve Oturma İzni Belgesi.
Başvuru sahibi adına, son 3 aya ait İkametgâh Belgesi ya da doğalgaz, elektrik, sabit telefon, cep telefonu faturalarından herhangi biri.

Bu belgelere ek olarak, çalışma durumununa göre aşağıdaki belgeler de gereklidir. 

Ücretli çalışanlar:
Son aya ait maaş bordrosu aslı veya çalıştığı firmanın imza sirkülerinin olduğu maaş yazısı,
Özel sektör çalışanlarında SGK dökümü.

Emekliler:
İlgili sosyal güvenlik kurumunca düzenlenmiş kimlik belgesi (Mevcutta varsa),
Gelirini belgeleyen banka hesap hareketlerinin kaşe ve imzalı aslı/ SGK'nın internet sitesinden alınan emekli aylık bildirgesinin çıktısı.

Tüzel kişiliği olmayan gerçek kişi tacirler ile serbest meslek erbabı:
Son yıla ait vergi levhası fotokopisi,
Meslek kuruluşundan alınan varsa üyelik belgesi fotokopisi,
Vergi dairesi onaylı son yıla ait hesap vaziyeti ve eki işletme hesabı özeti.

Tüzel kişiliği olan firma ortakları:
Son yıla ait noter onaylı imza sirküleri,
Son yıla ait vergi levhası fotokopisi/ e-vergi levhası,
Son iki yıla ait ''Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik'' hükümlerinde belirtilen  esaslara uygun olarak temin edilmiş bilanço ve gelir tabloları ile en son dönem detay mizanı,
Ortaklık yapısını ve şirket ana sözleşmesini gösteren ticaret sicil gazetesi (www.ticaretsicil.gov.tr adresinden alınan döküm ile işlem yapılabilir).

Çiftçiler: 
Çiftçilik belgesi
*Çiftçilik geliri ek gelir olarak kabul edilmektedir. (Emekli geliri veya ücret geliri esastır)

ING İhtiyaç kredisi hakkında detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

*ING gerekliği gördüğü durumlarda ek belge ve teminat talep etme hakkına sahiptir.