TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon, farklı varlık sınıflarına yatırım yaparak piyasalarda oluşacak fırsatlardan ölçülü risk alarak faydalanmak isteyen ING Özel Bankacılık ve Platinum segment müşterilerimizin yatırımlarına yön vermeleri için oluşturulmuştur.
Alım-satım işlemlerinizi ING Mobil ve İnternet Şubesi Yatırımlar menüsü Fon Alış ve Fon Satış adımlarından gerçekleştirebilirsiniz.
Mobili indir (QR kod eklenmesi değerlendirilecek)
Künye
Fon adı: TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon

Strateji:  Fon, portföy sınırlamaları itibariyle Tebliğ’de belirtilen türlerden herhangi birine girmeyen değişken bir fondur. Fon, uzun vadeli yatırım perspektifiyle, TL mevduat getirisi üzerinde bir getiri sağlamak hedefiyle hareket eder. Bu çerçevede, para piyasası araçları ile devlet ve özel sektör borçlanma araçlarından istikrarlı bir getiri amaçlarken; ortaklık payı, borçlanma araçları ve döviz piyasasındaki aşağı veya yukarı yönlü hareketlerden faydalanmak amacıyla uzun veya kısa pozisyon alarak getiri hedefine ulaşmaya çalışır.

Yatırımcı profili: Mevduata alternatif olarak yatırımlarını orta uzun vade perspektifinde değerlendirmek ve tek bir fonla bir çok varlığa yatırım yaparak piyasalarda oluşacak fırsatlardan ölçülü risk alarak faydalanmak isteyen ING Özel Bankacılık ve Platinum Segmentindeki müşteriler.

Minimum işlem miktarı: 1 Pay ve Katları

Fonun başarı kriterleri:  BİST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL

Alım satım şekli:  Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır. Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fonlar olarak adlandırılan “Özel Fon” niteliğini taşımaktadır. - BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verilen katılma payı alım ve satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Satım bedelleri talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir. - 13:30 dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Bu durumda satım bedelleri talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL’dir.            Fon Performans