TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Servest (Döviz) Özel Fon, tasarruflarını döviz cinsi varlıklarda değerlendiren ve uzun vadede döviz mevduat faizinin üstünde bir getiri hedefleyen ING Özel Bankacılık ve Platinum segmentindeki nitelikli yatırımcı müşteriler için uygundur.

Alım-satım işlemlerinizi ING Mobil ve İnternet Şubesi Yatırımlar menüsü Fon Alış ve Fon Satış adımlarından gerçekleştirebilirsiniz.

Mobili indir (QR kod eklenmesi değerlendirilecek)
Künye
Fon adı:  TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Servest (Döviz) Özel Fon

Strateji:  Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin kalan bölümü ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve / veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir.
Yatırımcı profili: Tasarruflarını döviz cinsi varlıklarda değerlendiren ve uzun vadede döviz mevduat faizinin üstünde bir getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılar için uygundur.

Minimum işlem miktarı: 1 Pay ve Katları
Erken Çıkış Komisyonu: %0,75
Para Birimi: TL/USD (Yatırımcılar USD birikimleriyle fona giriş çıkış yaparlar. Fonun pay fiyatı USD ve TL olarak açıklanır)
Fonun başarı kriterleri:  %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi
Alım satım şekli:  Yatırımcıların iş günlerinde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım ve satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir, izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.