Ak Portföy ING Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon ile değişen piyasa şartlarında birikiminiz  için orta uzun vadede mevduat üzeri getiri hedeflenir.
ING Özel Bankacılık ve Platinum Segment müşterilerine özel fon ile birikimleriniz dengeli bir varlık dağılımı ile fazla dalgalanma olmadan yönetilir. Fonun içeriği, Ak Portföy tecrübesi ve akıllı modellerle ekonomik gelişmelere göre sürekli güncellenir.
Alım-satım işlemlerinizi ING Mobil ve İnternet Şubesi Yatırımlar menüsü Fon Alış ve Fon Satış adımlarından gerçekleştirebilirsiniz.

Künye
Fon adı:  Ak Portföy ING Bank Özel Bankacılık Ve Platinum Değişken Özel Fon
Strateji:  Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esastır. Yapılan çeşitlendirme ile fon portföyüne ters repo ve Takasbank Para Piyasası işlemleri, kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, ortaklık payları, döviz,kıymetli madenler vediğer sermaye piyasası araçları ile bu araçlara, faize ve finansal endekslere dayalı, yurt içi veya yurt dışı borsalarda işlem gören türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), yatırım fonları ve borsa yatırım fonları katılma payları ile yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.
Yatırımcı profili: Birikimlerinin değişen piyasa şartlarında mevduat üzeri getiri hedefi ile yönetilmesini isteyen yatırımcılar için uygundur.
Minimum işlem miktarı: 1 Pay ve Katları
Fonun başarı kriterleri:  BIST KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Alım satım şekli: BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verilen alım/satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.