3. ING Bank Tahvil ve Bonosu

3. ING Bank Tahvil ve Bonosu

Küçük tutarlardaki birikimlerinize de piyasada işlem geçen faizi alabilme fırsatı sunarken bonoyu vadesinden önce faiz kaybı yaşamadan nakde çevirme imkanı verir.

Mevduata göre daha düşük stopaja tabiidir* ve Devlet bonolarına kıyasla ek getiri sağlar.

Özellikler

ING Bank A.Ş. 179 gün vadeli Bono

Talep toplama tarihleri: 7-8-9 Ocak 2013

Bononun vadesi: 179 gün 09/07/2013 

Nominal değeri: 100.000.000 TL 

Minimum talep miktarı: 1.000 TL 

Talep katları: 1 TL ve katları 

Ek getiri oranı: +%0,80 

Bononun fiyatının belirlenmesi için baz alınacak gösterge: TRT150513T11 ve TRT170713T17 

ING Bank A.Ş. 371 gün vadeli Tahvil

Talep toplama tarihleri: 7-8-9 Ocak 2013

Tahvilin vadesi: 371 gün 17/01/2014 

Nominal değeri: 50.000.000 TL 

Minimum Talep Miktarı: 1.000 TL 

Talep katları: 1 TL ve katları 

Ek getiri oranı: +%1 

Tahvilin fiyatının belirlenmesi için baz alınacak gösterge: TRT041213T23 ve TRT050314T14 

Halka arz saatleri: 09.00-17.00 

Bono ve Tahvilin fiyatı ve dağılım açıklanması: İskonto esasına göre ihraç edilecek banka bono ve tahvilinin faizine esas teşkil edecek “Gösterge Yıllık Bileşik Faiz Oranı” yukarıdaki gösterge DİBS'lerin talep toplamının son günü itibarıyla BIST Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Piyasası'nda işlem geçen son beş iş gününde oluşan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin ortalamaları arasında talep toplamanın son günü itibarıyla doğrusal yakınsama yöntemiyle hesaplanacaktır. Banka Bono ve Tahvilinin Faiz Oranı, Gösterge Faiz Oranı'na (Basit) Ek getiri eklenmesiyle belirlenecektir. Oransal dağıtım yöntemi kullanılacaktır. Arzın talebi karşılama oranı esas alınarak dağıtım yapılacaktır. 

Halka arz sonuçları nasıl ilan edilecek: Dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip eden ilk iş günü www.ingbank.com.tr ve KAP'ta (Kamuyu Aydınlatma Platformu) ilan edilerek kamuya duyurulacaktır. 

Talep edilen miktar ödemesi nasıl yapılacak: Yatırımcıların talep ettikleri nominal tutar nakden yatırılacaktır. 

Talep süresince yatırılan para nasıl değerlendirilecek: Talep edilen Banka Bono ve Tahvillerinin hesaplarına virman edileceği tarihe kadar gecelik repoda değerlendirilecektir. 

Vadeden önce Bono/Tahvil'den çıkış: DİBS'lerden bir farkı yoktur. İkinci piyasası mevcuttur. Bankamızın menkul kıymet fiyatlarının açıklandığı ekranlarda da günlük alım/satım fiyatları ilan edilecektir. 

*Mevduat stopajı %15 iken gerçek kişilere bononun stopajı %10'dur.

Bu dokümanda yer alan bilgiler sadece bilgi amaçlı olup herhangi bir yatırım kararı için dolaylı ya da dolaysız tavsiye veya yatırım önerisi veya olası riskler üzerine bilgilendirme niteliği taşımamaktadır. Bu dokümandaki bilgi ve yorumların içeriği doğruluğuna güvenilir ve kamuya açık bilgi kaynaklarına dayanmakta olup üçüncü şahıslar için hiçbir şekilde yatırımlarına esas alabilecekleri bir garanti beyanı niteliğinde değildir. ING Bank Tahvil ve Bonosunu, yatırımcıları bonoya yatırım yapmadan önce tahvil ve bononun izahnamesinde ve sirkülerinde açıklanan hususları göz önünde bulundurmalıdır. Tahvil ve Bononun, izahname ve sirkülerine Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr), www.ingbank.com.tr adresinden ve ING Bank A.Ş. Şubelerinden ulaşabilirsiniz. Bankamız nezdinde “Amerikalı Şahıslar”a yatırım ürünü satışı yapılamamaktadır. “Amerikalı Şahıslar”, Kendisini ABD'de yerleşik bir gerçek kişi olarak tanımlayan veya ABD dışında, ABD vatandaşlarından müteşekkil tanımlanabilir bir gruba mensup olan ve hesap açılışı veya başkaca bir teyit işlemi vb. ile ilgili olarak ABD' deki iletişim bilgilerini kullanan kişileri kapsamaktadır.
İzahname'ye ulaşmak için tıklayın.
Sirküler'e ulaşmak için tıklayın.