Şirketiniz için Turuncu ve e-Turuncu Hesap Faiz Oranları

HESAP AÇ

   
Turuncu / e-Turuncu Hesap Bakiyesi (TL)
Vadesiz Hesapta Bulundurulması Gereken Miktar (TL)
Vadesiz Şartlı Hoş Geldin Faizi
Hoş Geldin Faizi
Vadesiz Şartlı Faiz
Standart Faiz
1.999.999 TL altı
50.000 TL
%28,00
%26,00
%18,00 
%16,00  
2.000.000 - 4.999.999 TL
250.000 TL
%38,00
%36,00
%18,00 
%16,00  
5.000.000 – 19.999.999 TL
500.000 TL
%38,00
%36,00
%18,00 
%16,00 
20.000.000 – 35.000.000 TL
750.000 TL
%38,00
%36,00
%18,00 
%16,00 
    
Turuncu / e-Turuncu Hesap Bakiyesi (TL)
1.999.999 TL altı
Vadesiz Hesapta Bulundurulması Gereken Miktar (TL)
50.000 TL
Vadesiz Şartlı Hoş Geldin Faizi
%28,00
Hoş Geldin Faizi
%26,00
Vadesiz Şartlı Faiz
%18,00
Standart Faiz
%16,00
Turuncu / e-Turuncu Hesap Bakiyesi (TL)
2.000.000 - 4.999.999 TL
Vadesiz Hesapta Bulundurulması Gereken Miktar (TL)
250.000 TL
Vadesiz Şartlı Hoş Geldin Faizi
%38,00
Hoş Geldin Faizi
%36,00
Vadesiz Şartlı Faiz
%18,00
Standart Faiz
%16,00
Turuncu / e-Turuncu Hesap Bakiyesi (TL)
5.000.000 – 19.999.999 TL
Vadesiz Hesapta Bulundurulması Gereken Miktar (TL)
500.000 TL
Vadesiz Şartlı Hoş Geldin Faizi
%38,00
Hoş Geldin Faizi
%36,00
Vadesiz Şartlı Faiz
%18,00
Standart Faiz
%16,00
Turuncu / e-Turuncu Hesap Bakiyesi (TL)
20.000.000 – 35.000.000 TL
Vadesiz Hesapta Bulundurulması Gereken Miktar (TL)
750.000 TL
Vadesiz Şartlı Hoş Geldin Faizi
%38,00
Hoş Geldin Faizi
%36,00
Vadesiz Şartlı Faiz
%18,00
Standart Faiz
%16,00

*Vadesiz hesapta para bulundurarak hemen ertesi gün vadesiz şartlı faiz kazanabilirsiniz,
· 2.000.000 TL altında ise en az 50.000 TL,
· 2.000.000-4.999.999 TL arasında ise en az 250.000 TL,
· 5.000.000-19.999.999 TL arasında ise en az 500.000 TL
· 20.000.000-35.000.000 TL arasında ise en az 750.000 TL vadesiz bakiyesi bulundurulmalıdır.
*Hesaba faiz işleyebilmesi için minimum faiz tahakkukunun 0.01 ve üzeri olması gerekir.
**“Hoş geldin faiz oranı” Turuncu Hesap ailesinden herhangi bir ürünü ilk kez açan müşterilerimiz için geçerlidir.
***Turuncu ve e-Turuncu Hesap mevcut ve yeni kazanım tüm müşterilerimiz için üst limit 35.000.000 TL olacaktır.
****Toplam bakiyenin 35.000.000 TL’ yi aşması durumunda toplam bakiyeyi aşan tutar için faiz oranı %0.05 olarak uygulanır.
*****Turuncu ve e-Turuncu Hesap 90 gün boyunca Banka tarafından günlük ilan edilen hoş geldin faizi ile kazandırır.
******Hoş geldin faizi süresinin sonunda günlük ilan edilen faiz oranları geçerlidir.

Yabancı Para Bakiye
250.000 Dolar'a kadar
Ekstralı Hoş Geldin Faizi*
%0,75
Hoş Geldin Faizi
%0,50
Ekstralı Faiz*
%0,25
Standart Faiz
%0,05
Yabancı Para Bakiye
250.000 Euro'ya kadar
Ekstralı Hoş Geldin Faizi*
%0,50
Hoş Geldin Faizi
%0,25
Ekstralı Faiz*
%0,15
Standart Faiz
%0,05
Yabancı Para Bakiye
250.000 Sterlin'e kadar
Ekstralı Hoş Geldin Faizi*
%0,25
Hoş Geldin Faizi
%0,15
Ekstralı Faiz*
%0,25
Standart Faiz
%0,05

Yabancı Para Bakiye
Ekstralı Hoş Geldin Faizi*
Hoş Geldin Faizi
Ekstralı Faiz*
Standart Faiz
250.000 Dolar'a kadar
%0,75
%0,50
%0,25
%0,05
250.000 Euro'ya kadar
%0,50
%0,25
%0,15
%0,05
250.000 Sterlin'e kadar 
%0,25
%0,15
%0,25
%0,05

* e-Turuncu Yabancı Para Hesap bakiyenizde Ekstralı Faiz Oranları ile kazanmak için, Vadesiz TL hesabınızda 40.000 TL üzeri para bulundurabilirsiniz.
** Bakiye 250.000 USD/250.000 EUR/250.000 GBP üzerinde ise sadece aşan kısma 0.01% faiz uygulanır.*Toplam bakiyenin 2.000.000 TL, 250.000 Dolar, 250.000 Euro ve 250.000 Sterlin'i aşması durumunda, sadece aşan kısına düşük faiz oranı uygulanır.
**e-Turuncu Hesaplara faiz işleyebilmesi için minimum faiz tahakkukunun 0.01 ve üzeri olması gerekir.
*** Hoş geldin süresi 90 gün olup daha önce e-Turuncu Hesap açmamış kişiler için geçerlidir. Bu süre içerisinde hoş geldin faiz oranı piyasa koşullarındaki gelişmelere bağlı olarak yukarı ya da aşağı yönde güncellenerek birikimlerinizin piyasa koşullarında değerlenmesini sağlar.
**** TL hesaplar için; Hoş Geldin Faiz Oranı, brüt faiz oranı olup vadeli mevduat hesapları için %5 stopaj (vergi kesintisi) uygulanmaktadır. Döviz hesaplar için; Hoş Geldin Faiz Oranı, brüt faiz oranı olup vadeli mevduat hesapları için %20 stopaj (vergi kesintisi) uygulanmaktadır.