Şirketiniz için Turuncu ve e-Turuncu Hesap Faiz Oranları

HESAP AÇ

   
Turuncu / e-Turuncu Hesap
Bakiyesi (TL)
Faiz İşlenmeyecek
Tutar (TL)
Hoş Geldin
Faizi
Standart
Faiz
100.000 – 1.999.999
100.000 TL
%26
%20
2.000.000 – 4.999.999
250.000 TL
%45
%20
5.000.000 – 9.999.999
500.000 TL
%45
%20
10.000.000 – 19.999.999
750.000 TL
%49
%20
20.000.000 – 35.000.000
1.000.000 TL
%49
%20
    
Turuncu / e-Turuncu Hesap Bakiyesi (TL)
100.000 – 1.999.999
Faiz İşlenmeyecek Tutar (TL)
100.000 TL
Hoş Geldin Faizi
%26
Standart Faiz
%20
Turuncu / e-Turuncu Hesap Bakiyesi (TL)
2.000.000 – 4.999.999
Faiz İşlenmeyecek Tutar (TL)
250.000 TL
Hoş Geldin Faizi
%45
Standart Faiz
%20
Turuncu / e-Turuncu Hesap Bakiyesi (TL)
5.000.000 – 9.999.999
Faiz İşlenmeyecek Tutar (TL)
500.000 TL
Hoş Geldin Faizi
%45
Standart Faiz
%20
Turuncu / e-Turuncu Hesap Bakiyesi (TL)
10.000.000 – 19.999.999
Faiz İşlenmeyecek Tutar (TL)
750.000 TL
Hoş Geldin Faizi
%49
Standart Faiz
%20
Turuncu / e-Turuncu Hesap Bakiyesi (TL)
20.000.000 – 35.000.000
Faiz İşlenmeyecek Tutar (TL)
1.000.000 TL
Hoş Geldin Faizi
%49
Standart Faiz
%20

* “Hoş Geldin Faiz oranı” Turuncu Hesap ailesinden herhangi bir ürünü ilk kez açan müşterilerimiz için geçerlidir.
** Turuncu ve e-Turuncu Hesap mevcut ve yeni kazanım tüm müşterilerimiz için üst limit 35.000.000 TL olacaktır.
*** Toplam bakiyenin 35.000.000 TL’ yi aşması durumunda toplam bakiyeyi aşan tutar için faiz oranı %0.05 olarak uygulanır.
**** Turuncu ve e-Turuncu Hesap 90 gün boyunca Banka tarafından günlük ilan edilen hoş geldin faizi ile kazandırır.
***** Hoş geldin faizi süresinin sonunda günlük ilan edilen faiz oranları geçerlidir.
****** Hesaba faiz işleyebilmesi için minimum faiz tahakkukunun 0.01 ve üzeri olması gerekir
******* e-Turuncu / Turuncu Hesaplarınızdaki bakiyeye göre belirlenecek alt limitin üzerinde kalan tutar için faiz kazanacaksınız.
******** TL hesaplar için; Hoş Geldin Faiz Oranı, brüt faiz oranı olup vadeli mevduat hesapları için %5 stopaj (vergi kesintisi) uygulanmaktadır.

Turuncu Hesap Bakiyesi (YP)
250.000 Dolar'a kadar
Faiz İşlenmeyecek Tutar (YP)
2.000 USD
Hoş Geldin Faizi
%0,50
Standart Faiz
%0,05
Turuncu Hesap Bakiyesi (YP)
250.000 Euro'ya kadar
Faiz İşlenmeyecek Tutar (YP)
3.000 EUR
Hoş Geldin Faizi
%0,25
Standart Faiz
%0,05
Turuncu Hesap Bakiyesi (YP)
250.000 Sterlin'e kadar
Faiz İşlenmeyecek Tutar (YP)
3.000 GBP
Hoş Geldin Faizi
%0,15
Standart Faiz
%0,05

Turuncu Hesap Bakiyesi (YP)
Faiz İşlenmeyecek Tutar (YP)
Hoş Geldin Faizi
Standart Faiz
250.000 Dolar'a kadar
2.000 USD
%0,50
%0,05
250.000 Euro'ya kadar
3.000 EUR
%0,25
%0,05
250.000 Sterlin'e kadar 
3.000 GBP
%0,15
%0,05

* “Hoş Geldin Faiz oranı” Turuncu Hesap ailesinden herhangi bir ürünü ilk kez açan müşterilerimiz için geçerlidir.
** Turuncu ve e-Turuncu Hesap mevcut ve yeni kazanım tüm müşterilerimiz için üst limit 250,000 USD/EURO/GBP olacaktır.
*** Toplam Bakiyenin 250.000 USD/250.000 EUR/250.000 GBP yi aşması durumunda sadece aşan kısma 0.01% faiz uygulanır.
**** Turuncu ve e-Turuncu Hesap 90 gün boyunca Banka tarafından günlük ilan edilen hoş geldin faizi ile kazandırır.
***** Hoş geldin faizi süresinin sonunda günlük ilan edilen faiz oranları geçerlidir.
****** e-Turuncu / Turuncu Hesaplarınızdaki bakiyeye göre belirlenecek alt limitin üzerinde kalan tutar için faiz kazanacaksınız.
******* Döviz hesaplar için; Hoş Geldin Faiz Oranı, brüt faiz oranı olup vadeli mevduat hesapları için %25 stopaj (vergi kesintisi) uygulanmaktadır.