E-Fatura - SSS


Göster: 

Merak Ettikleriniz

ING e-fatura uygulamasına dahil olmak için, ING'de hesap açtırmalımıyım?

Evet. ING e-Fatura Uygulamasına dahil olmanız için ING nezdinde vadesiz bir mevduat hesabınızın olması şarttır.

Fatura ödemelerimi ING hesabı üzerinden gerçekleştirmek zorunda mıyım?

Hayır. Böyle bir zorunluluk bulunmamakla birlikte, müşterilerimize kolaylık sağlamak amacıyla ING e-fatura platformu üzerinden fatura ödemelerinizin hızlı bir şekilde ödenebilmesi imkanı sağlanmıştır.

E-Fatura hizmeti ücretini ING nasıl tahsil etmektedir?

Yukarıda belirtilen hizmet kalemleri için bir önceki aya ait alınması gereken ücret Banka tarafından hesaplanarak, vadesiz mevduat hesabınızdan aybaşında otomatik olarak tahsil edilecektir. Tahsil edilen ücret detayını gösteren rapor ise kayıtlı e-posta adresinize gönderilecektir.

ING E-fatura uygulaması kullanımı karşılığında hangi kalemler için ücret ödeyeceğim?

Bankamıza E-Fatura uygulaması karşılığında aşağıdaki hizmetler için ücret ödemeniz gerekmektedir.
 • Gelen ve giden e-Fatura başına tek seferlik ücret. 
 • Fatura başına yıllık arşivleme ücreti. 
 • Kullanıcı başına aylık platform kullanım ücreti.
 • Talep edilmesi durumunda bir defalık adaptör ücreti + yıllık lisans ücreti
 • Toplam ücret üzerinden %5 BSMV

Kağıt veya E-fatura kullanacağımı nasıl tespit edebilirim?

E-Fatura uygulamasına dahil olan firmaların listesini GİB, www.efatura.gov.tr sitesinde düzenli olarak yayınlamaktadır. Bu listeye ING e-Fatura Uygulaması olan INGeF platformu üzerinden de ulaşılabilir. ING, gerek adaptörleri gerekse INGeF platformu aracılığıyla bu konuda gerekli kontrolleri otomatik yapmakta ve yanlış fatura kesilmesinin önüne geçmektedir.

E-fatura uygulaması (INGeF) ile GİB portalı arasındaki farklar nelerdir?

 • GİB portali sadece manuel fatura girişi ve dosya yükleme seçeneklerini sunarken ING e-Fatura Çözümleri size portal, adaptör, fatura dosyası yükleme ve web servis (tam entegrasyon) olmak üzere toplam 4 farklı entegrasyon yöntemi sunmaktadır. 
 • Dosya ile fatura yükleme sayısı GİB’de 500 adet ile sınırlı iken ING’de sınırsızdır. 
 • INGeF çok sayıda kullanıcıya erişim yetkisi vermekte ve arşivleme yapmakta iken GİB platformu bulunan mali mühür sayısı kadar kullanıcıya izin vererek arşivleme yapmamaktadır. 

Entegrasyon yapan bir mükellefin özel entegratörle anlaşma yapması durumunda nasıl bir işleyiş söz konusu olacaktır?

Gelir İdaresi Başkanlığına verecekleri bir dilekçe ile entegrasyon hesapları kapatılacak ve özel entegratör vasıtasıyla fatura alışverişi yapacaklardır.

Bir konsorsiyum olarak Özel entegrasyon başvurusu yapabilir miyiz?

Konsorsiyum şeklindeki yapılanmalarda sorumluluğun müteselsil paylaşılmaması özel entegratörde aranan bütünleşik süreci sağlayamamaktadır. Bu şekilde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

E-defter uygulamasına geçmek için E-fatura uygulamasına dahil olmak zorunda mıyım?

Evet. E-defter uygulamasına katılmak için e-Fatura uygulamasına dahil olmanız gerekmektedir.

Aynı holding bünyesinde bulunan farklı firmalarımız için tek bir mali mühür alabilir miyiz?

Hayır. Mali mühür vergi numarası bazında verildiğinden, holding bünyesinde yer alan her bir tüzel kişilik için ayrı bir mali mühür almanız gerekmektedir.

58 Numaralı sirküler ekindeki firmalardan mal almayı kestim? Yine de zorunluluk kapsamında mıyım?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan tebliğ geriye dönük olarak uygulandığından, bu firmalardan mal almayı kesmeniz sizi e-Fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğundan kurtarmaz.

İlgili firmalardan 2011 yılı içerisinde fatura değil, yazar kasa fişi aldım? Yine de kapsamda mıyım?

Evet. Almış olduğunuz yazar kasa fişini firmanız için gider kaydetmiş olmanız durumunda yine yükümlülük kapsamında yer almaktasınız.

Zorunluluk kapsamında değilim? Yine de E-fatura uygulamasına kendi isteğim ile dahil olabilir miyim?

Evet. İsteğe bağlı olarak E-Fatura uygulamasına dahil olmak mümkündür.

Temel senaryo ile gelen faturayı nasıl iptal edebilirim?

Firmanıza gönderilen bir temel faturayı kabul etmek istememeniz durumunda, ya iade faturası kesmeniz veya noterden ihtar çekmeniz gerekmektedir.

Temel ve ticari fatura arasındaki fark nedir?

Temel faturayı reddetmek mümkün değildir. Ticari faturayı ise yedi gün içerisinde onaylamanız veya reddetmeniz gerekmektedir. Bu nedenle müşterilerinizle aranızda yapacağınız ticarette temel mi yoksa ticari fatura mı keseceğiniz konusunda önceden aranızda anlaşmanız gerekmektedir.

Gönderdiğim faturaların yerine ulaşıp ulaşmadığımdan nasıl emin olabilirim?

Gönderdiğiniz faturaların akıbeti ile ilgili olarak ING tarafından firmanıza bir bilgilendirme mesajı gönderilmektedir. Ayrıca e-Fatura platformu üzerinde yer alan “Giden faturalar” menüsünde yer alan faturalarınızın yanındaki statü kodu sahasında bu bilgilere yer verilmektedir.

Zorunluluk kapsamında olmasına rağmen fatura keseceğim firma e-fatura uygulamasına dahil olmamış ise, bu firmaya kağıt fatura kestiğim için benim bir sorumluluğum olur mu?

Hayır, Bu durumda firmanızın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Zaten e-fatura uygulamasında bulunmayan bir firmaya e-fatura göndermeniz teknik olarak mümkün değildir.

Özel entegratör yönteminden vazgeçip, GİB portal yöntemine geçmek istersem ne yapmam gerekir?

GİB, özel entegratör aracılığıyla firmanıza ait mali mühür ile imzalanmış iptal dosyasını alması halinde, otomatik olarak GİB portal hesabınızı açıp, özel entegratör hesabınızı kapatmaktadır.

GİB portalini kullanırken, özel entegratör yöntemine geçmek istersem ne yapmam gerekir?

GİB, özel entegratör aracılığıyla firmanıza ait mali mühür ile imzalanmış başvuru dosyasını alması halinde, otomatik olarak GİB portal hesabınızı kapatıp, özel entegratör hesabınızı aktive etmektedir.

Doğrudan entegrasyon metodunun yanında GİB portalını veya özel entegratör yöntemini kullanabilir miyim?

Hayır. Doğrudan entegrasyon yöntemini kullanırken aynı anda herhangi bir özel entegratör sistemini veya GİB platformunu kullanmanız yasal olarak mümkün değildir.

GİB portalını kullanırken, aynı anda özel entegratör kullanabilir miyim?

Hayır. GİB platformunu kullanırken aynı anda herhangi bir özel entegratör sistemini veya doğrudan entegrasyon yöntemini kullanmanız yasal olarak mümkün değildir.

Aynı anda birden fazla özel entegratör ile çalışabilir miyim?

Yasal olarak aynı anda birden fazla özel entegratör ile E-fatura uygulamasına dahil olmak mümkündür.

GİB’den alacağım mali mührü nasıl kullanacağım? Mali mühür almasam olur mu?

E-fatura uygulamasına dahil olmak için mali mühür almak zorunludur. ING e-fatura uygulamasında mali mührünüzü sadece ING tarafından GİB’e gönderilecek olan başvuru dosyanızı imzalamak için kullanacaksınız. Faturalarınız ise ING’ye ait mali mühür ile imzalanacaktır. Doğrudan entegrasyon veya GİB Portal yöntemi ile e-Fatura uygulamasına dahil olmanız durumunda ise firmanıza ait mali mührü kullanmanız gerekmektedir.

E-fatura uygulamasına geçtikten sonra kâğıt fatura düzenleyemez miyim?

E-fatura uygulamasına geçtikten sonra sisteme dahil olan firmalara e-fatura, dahil olmayan firmalara ise kağıt fatura göndermeniz gerekmektedir. Bu nedenle fatura alıcısının sisteme dahil olup olmadığının kontrolü fatura oluşturulmadan önce mükellef tarafından yapılmalıdır.

E-fatura uygulaması, E-fatura sistemine kayıtlı firmaların listesini güncel olarak tutuluyor mu?

Evet. ING, webservisler aracılığıyla bu listeleri GİB’den düzenli olarak güncelleyecektir.

E-fatura sistemine kayıtlı firmaları nasıl öğrenebilirim? Bu listeler ne sıklıkla güncellenir?

E-fatura uygulamasına dahil olan firmaların listesini GİB, www.efatura.gov.tr sitesinde düzenli olarak yayınlamaktadır. Bu listeye ING e-Fatura Uygulaması olan INGeF platformu üzerinden de ulaşılabilir. GİB belirli aralıklarla bu listeyi güncelleyecek olup, ING webservisler aracılığıyla bu listeleri GİB’den düzenli olarak güncelleyecektir.

ING tarafından faturaların güvenliği ne şekilde sağlanmaktadır?

Müşterilerin E-Faturaları ING’nin kendi data merkezinde maksimum güvenlik (güvenlik duvarları ve güncel virüs yazılımları) altında üç katmanlı bir güvenlik yapısında muhafaza edilmektedir. Gerek Şube personeli gerekse genel müdürlük personeline müşterilerin faturalarını görüntülemeye yönelik herhangi bir erişim veya ekran verilmemektedir.

ING'den sadece arşivleme hizmeti alabilir miyiz?

Evet. Bankamızdan ücret mukabili sadece arşivleme hizmeti almanız mümkündür. Bunun için gelen veya giden faturalarınızın bir nüshasını elektronik bir kanal ile Bankamıza göndermeniz gerekmektedir.

ING sisteminin iş sürekliliği planları mevcut mu?

Evet. ING'nin BDDK düzenlemelerine uygun kapsamlı iş sürekliliği planları mevcut olup, düzenli aralıklarla test edilmektedir.

Arşivlenen faturalarımı istersem teslim alabilir miyim?

Evet. Arşivde bulunan faturaları talep etmeniz halinde teslim almanız mümkündür. Bu durumda ING fatura arşivinizi SFTP üzerinden size ulaştırılacaktır.

Uluslararası firmaların bilgi işlem sistemlerinin yurtdışında olması sebebiyle birincil arşivin yurtdışında bir yedeğinin de Türkiye'de olması mümkün mü?

Elektronik kayıtlarda birincil ve ikincil arşiv ayrımı bulunmamaktadır. Türkiye’de ulaşılabilir bir arşivin bulunması yeterli olacaktır.

Şirketimizin muhasebe sistemi yurtdışında? Bu durum ING E-fatura uygulamasını kullanmak için bir sorun yaratır mı?

Hayır. Bu durum ING e-Fatura uygulamasına dahil olmanız için herhangi bir problem yaratmamaktadır.

Arşivleme hizmetini almasam olur mu?

Hayır. ING E-Fatura uygulamasında arşivleme hizmetini beraber sunulmaktadır.

Kullanmış olduğum muhasebe programının versiyonu adaptörünüz için problem yaratır mı?

Adaptörlerin hangi muhasebe programı versiyonlarını desteklediğini öğrenmek için efatura@ing.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz. 

ING olarak muhasebe programlarına yönelik adaptör yazılımlarınız bulunuyor mu? Bunların ücreti nedir?

ING olarak çok çeşitli muhasebe programları için geliştirilmiş adaptör programlarımız bulunmaktadır. Ücret ve detay bilgi için efatura@ing.com.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Adaptör olmadan ING E-fatura uygulamasına dahil olamaz mıyım?

Aşağıdaki seçeneklerden herhangi birini tercih etmeniz durumunda adaptör kullanmanıza gerek bulunmamaktadır.
 • ING ile web servis entegrasyonu (tam entegrasyon) 
 • ING’nin belirlediği xml formatta dosya üretip INGeF Portal’den dosya yükleyerek
 • GİB’in belirlemiş olduğu UBL-TR formatta dosya üretip 
 • INGeF Portal’den dosya yükleyerek INGeF portalden manuel fatura girişi

Adaptör yöntemi ile tam entegrasyon yöntemi arasındaki fark nedir?

Tam entegrasyon doğrudan ERP sisteminin içinden çalışır, fatura işlemleriniz için ilave ekranlara bağlanmanıza gerek yoktur. Adaptör yöntemi ise ERP sisteminizdeki fatura veri tabanını okuyan, e-fatura işlemlerinizi gerçekleştiren ilave bir programdır. Adaptör yöntemini kullanan müşterilerimiz gönderecekleri faturayı önce ERP sistemlerine girmeli, daha sonra adaptör programını açarak e-fatura gönderim işlemini başlatmalıdır; gelen faturalar, statü sorgulama, e-fatura kullanıcı listesini alma, e-fatura görüntüsü alma ve fatura yanıtı gönderme işlemleri de adaptör üzerinden yapılmaktadır.

Farklı vergi numarasına sahip firmalarımız için tek bir adaptör ile E-fatura uygulamasına dahil olabilir miyiz?

Evet, aynı ERP sistemine bağlı olmak kaydıyla tek bir adaptör ile farklı vergi numarasına bağlı firmaların ING e-Fatura uygulamasına dahil olması mümkündür.

Adaptör yerine istediğiniz formatta dosya çıkabilmem için teknik destek veriyor musunuz?

Evet, iş ortağımız FIT firması ücret mukabili teknik destek sağlamaktadır.

E-fatura uygulamasına nasıl geçebilirim? Başvuru sırasında yapmam gereken işlemler nelerdir?

E-Fatura’ya geçiş için 3 farklı yöntem bulunmaktadır. Öncelikle, kapsamda olan şirketlerin e-Fatura’ya geçiş için kendilerine en uygun yöntemi belirleyerek başvurularını bu yönteme göre yapmaları gerekmektedir.

Kapsamda olan firmaların başvurularını bir an önce Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.efatura.gov.tr sistemi üzerinden elektronik olarak ya da fiziki posta yoluyla tamamlamaları, özel entegratör yöntemini kullanacak olan mükelleflerin de başvuru sırasında bu tercihlerini GIB’e mutlaka iletmeleri gerekmektedir.

E-fatura uygulamasına nasıl dahil olabilirim?

GİB’e e-fatura başvurunuzu yapıp, mali mührünüzü aldıktan sonra en yakın şubemiz ile görüşebilir ya da efatura@ing.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

E-fatura başvurusunda HSM tercihini mi yoksa Akıllı Kart ve Kart Okuyucu tercihi mi yapmalıyım?

HSM cihazları yüksek performanslı imzalama cihazları olup, aynı anda çok sayıda fatura kesen firmalar için gereklilik arz etmektedir. ING sistemi ile e-fatura uygulamasına dahil olduğunuzda elektronik faturalarınız ING tarafından dijital olarak imzalanacağından HSM cihazına ihtiyacınız bulunmamaktadır. Bu nedenle “Akıllı Kart ve Kart Okuyucu” tercihi sizler için yeterli olacaktır.

E-Fatura ile ilgili faydalı linkler

Hangi firmaların e-faturaya geçiş yükümlülüğü bulunmaktadır?

Firmanız aşağıda belirtilen kapsamda yer alıyorsa; 01.09.2013 tarihine kadar e-Fatura ve mali mühür başvurusu yapmanız gerekmektedir.

1. 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olan mükelleflerden 2011 takvim yılı içinde mal alışı yapanlar, satın aldıkları malın türüne, fiyatına, miktarına veya herhangi bir özelliğine bakılmaksızın, 2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamları 25 Milyon TL veya daha yüksek ise elektronik fatura ve elektronik defter uygulamalarına dahil olacaklardır.

2. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal eden mükelleflerden 2011 takvim yılı içinde mal alışı yapanlar, satın aldıkları malın türüne, fiyatına, miktarına veya herhangi bir özelliğine bakılmaksızın 2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamları 10 Milyon TL veya daha yüksek ise elektronik fatura ve elektronik defter uygulamalarına dahil olacaklardır.

E-Fatura kapsamında yer alacak firmalar ile ilgili bilgiler için Vergi Usul Kanunu'nun 58 Sayılı Sirkülerine ulaşabilirsiniz.

E-fatura kapsamında olmama rağmen, yasal süresi içerisinde uygulamaya geçmezsem cezası nedir?

Zorunluluk kapsamında olup e-fatura uygulamasına belirtilen tarihte geçmeyen mükellefler Vergi Usul Kanununun ceza hükümleri tatbik olunacaktır.
Göz Atın...
7/24 Bankacılık

İnternet Şubesi, ING Mobil, Telefon Bankacılığı ve ATM'lerimizle 7/24 hizmetinizdeyiz...

7/24 Bankacılık