New feature! New feature
Capital Protected Funds Sub-Fund 9

Capital Protected Funds Sub-Fund 9


Özellikler

  • Piyasadaki değişken getirili yatırım araçlarından anapara riski almadan faydalanmak isteyen yatırımcılara alternatifler sunmaktadır. 
  • Vade sonuna kadar beklenmesi durumunda "en iyi gayret esası" çerçevesinde anapara koruması amaçlayan yatırım fonlarıdır. 
  • Diğer klasik yatırım fonlarından farklı olarak belirli bir vade için kurulmaktadır. Dönemsel olarak "talep toplama dönemleri" düzenlenerek yatırımcılara sunulmaktadır. 
  • Belirtilen vade sonuna kadar beklenmesi durumunda anapara korumasına ek olarak belirlenen katılım oranı doğrultusunda, çeşitli yatırım ürünlerinin değer değişiminden getiri sağlama fırsatını sunmaktadır.