2024 Yılı İçerisinde Zaman Aşımına Uğrayacak Menkul Kıymetler

captcha captcha refresh

06/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 83 üncü maddesi uyarınca; bankalar nezdindeki yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklardan, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tâbidir. 27/02/2015 tarihli ve 29280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırımcı Tazmin Merkezine İlişkin Yönetmelik" gereğince; Bankaların, 2024 yılı içerisinde zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getirilerin listesini içinde bulunulan yılın Nisan ayı başından bir sonraki takvim yılı sonuna kadar internet sitelerinde ilan etmesi gerekmektedir. Bu çerçevede; listede isim ve hesap bilgileri yer alan 2024 yılı içerisinde zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacağı bulunan müşterilerimizin son işlem tarihi esas alınarak, bu tarihten itibaren on yıllık sürenin bitimine kadar geçerli kimlik belgeleri ile Şubelerimizden birine başvurmamaları halinde yasa gereği zamanaşımına uğramış olan yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne devredilecektir.