Yeni bir özellik! Artık T.C. Kimlik Numaranız ve ING Banka Kartı / Kredi Kartı bilgilerinizle de İnternet Şubesi'ne giriş yapabilirsiniz.
ING Portföy Para Piyasası Fonu

ING Portföy Para Piyasası Fonu

ING Portföy Para Piyasası Fonu, gecelik Repo’ya alternatif, nakit ihtiyacı olan yatırımcılara uygun, günlük kullanım için ayrılan birikimlere kazanç sağlayan en düşük riskte yatırım fonudur. Çok kısa vadeli sabit getirili enstrümanlar taşıması sebebiyle yüksek getiri potansiyeli sınırlıdır.

Alım-satım işlemlerinizi İnternet Şubesi Yatırım İşlemleri menüsündeki Fon Alış ve Fon Satış adımlarından gerçekleştirebilirsiniz.

Künye

Fon adı: ING Portföy Para Piyasası Fonu

Strateji: Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dâhil edilemez. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapamaz. Fon portföyüne dahil edilen varlıklar kamu ve özel sektör borçlanma araçları ve para piyasası enstrümanlarından seçilir. Portföye borsa dışından repo-ters repo sözleşmeleri dahil edilebilir.

Yatırımcı profili: Nakit ihtiyacı nedeniyle birikimlerini kısa vadeli değerlendirmeyi tercih eden, ancak bir yandan da düzenli gelir elde etmeyi hedefleyen yatırımcılar.

Minimum işlem miktarı: 1 Pay ve Katları

Fonun başarı kriterleri: % 25 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksleri-91 gün + % 10 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi (Sabit) + % 65 KYD O/N Repo Endeksi-Brüt

Alım satım şekli: Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, ING Bank A.Ş. şubelerine iş günlerinde 09:00 ile 13:45 saatleri içinde başvurarak işlem yapabilirler. Bu saatler arasında ING Bank A.Ş. Alternatif Dağıtım Kanalları (İnternet Şube, Çağrı Merkezi ve ATM) aracılığıyla yapılacak katılma payı alım satım işlemlerinde ise ayrı ayrı yatırımcı başına 500,000.-TL’lik limit uygulanmaktadır.

Kurucu tarafından işlem yapılamayan saatlerde Dağıtıcı tarafından katılma payı alım satım talimatlarının gerçekleştirilmesi aşağıdaki tabloda belirtilen esaslara tabidir.

Saat Kanal Yatırımcı Pay Alım Limiti (TL)
Yatırımcı Pay Satım Limiti (TL)
 13:45-17:00 Şube ve ADK** 0 50,000
17:00-09:00 ADK 50,000 50,000
 Tatil Günleri** ADK 50,000 50,000

*ADK: Alternatif Dağıtım Kanalları (İnternet Şubesi, Telefon Bankacılığı ve ATM)
** Limit her tatil günü için ayrı uygulanır.


Ayrıntılı bilgi ingportfoy.com.tr’de.

GetiriMetre