Yeni bir özellik! Artık T.C. Kimlik Numaranız ve ING Banka Kartı / Kredi Kartı bilgilerinizle de İnternet Şubesi'ne giriş yapabilirsiniz.
ING Portföy İkinci Değişken Fon

ING Portföy İkinci Değişken Fon

ING Portföy İkinci Değişken Fon, sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yaparak mevduat getirisine  parelel bir getiri yakalamayı  amaçlar. Bunun yanısıra piyasadaki fırsatları da değerlendirerek, gerektiğinde hisse senedi piyasasında yer alarak elde edilen getiriyi yükseltmeyi hedeflemektedir.

Alım-satım işlemlerinizi İnternet Şubesi Yatırım İşlemleri menüsündeki Fon Alış ve Fon Satış adımlarından gerçekleştirebilirsiniz.

Künye

Fon adı: ING Portföy İkinci Değişken Fon

Strateji: Yatırım yapılacak para ve sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon orta ve uzun vadede TL bazında mutlak getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hem yurtiçi hem de yurtdışı piyasalarda, TL ve Dövize endeksli sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Fon piyasa koşullarına bağlı olarak fon portföyüne yurtiçi ortaklık payları dahil edebilecek olup, yurtiçi ortaklık paylarının oranı fon toplam değerinin %30'unu aşamaz. Fon, piyasa koşullarında yatırımcıların uğrayabileceği olası zararları azaltabilmek ve/veya kar etmek amacıyla borsada pay senedi endeks kontratlarına dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa veya uzun pozisyon alarak, ortaklık paylarına ilişkin spot ve türev pozisyonların toplamının fon toplam değerine oranını -%30'a kadar düşürebilir veya %30’a kadar çıkarabilir. Fon, ayrıca yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir.  Yönetici tarafından, Fon portföyünde yer alan repo işlemlerine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10’una kadar borsada veya borsa dışında repo yapabilir. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerine, fon toplam değerinin %10’una kadar yatırım yapabilir. Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araç (VİOP sözleşmeleri, forward, opsiyon sözleşmeleri) ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Portföye borsa dışından repo-ters repo, türev araç ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Ortaklık Payları, Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları, faiz, döviz/kur ve finansal endekslere dayalı türev araçlara yatırım yapılabilir.

Yatırımcı profili: Hisse senedi piyasasında sürekli olarak pozisyon almayı tercih etmeyen, ancak piyasadaki fırsatlardan da faydalanmayı isteyen yatırımcılar.

Minimum işlem miktarı: 1 Pay ve Katları.

Fonun başarı kriterleri: %35 BIST 100 Endeksi + %50 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksleri-365 gün + %10 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi (Değişken) + %5 KYD O/N Repo Endeksi-Brüt

Alım satım şekli: Saat 09:00-13:00 arası girilen talepler, fon alımında, T+1 gününde, T+1 fiyatıyla, fon satımında ise, T+2 gününde, T+1 fiyatıyla gerçekleşir. Saat 13:00'ten sonra girilen talepler, fon alımında, T+2 gününde, T+2 fiyatıyla, fon satımında ise, T+3 günü, T+2 fiyatıyla gerçekleşir.

Ayrıntılı bilgi ingportfoy.com.tr’de.

GetiriMetre