Yeni bir özellik! Artık T.C. Kimlik Numaranız ve ING Banka Kartı / Kredi Kartı bilgilerinizle de İnternet Şubesi'ne giriş yapabilirsiniz.
ING Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu

ING Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu

Orta-uzun vadeli Hazine Bonosu ve Devlet Tahvillerinin ortalama getirisinin üzerinde getiri elde etmeyi hedefleyen yatırım fonudur.

Alım-satım işlemlerinizi İnternet Şubesi Yatırım İşlemleri menüsündeki Fon Alış ve Fon Satış adımlarından gerçekleştirebilirsiniz.

Künye

Fon adı: ING Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu

Strateji: Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyü ağırlıklı olarak orta-uzun vadeli kamu borçlanma araçları, özel sektör borçlanma araçları ve para piyasası enstrümanlarından oluşmaktadır. Fon portföyünde, yurtiçi ortaklık payları ve kira sertifikalarına da yer verilir. Fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20’si oranında yabancı sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araç (VİOP sözleşmeleri, forward, opsiyon sözleşmeleri) ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Portföye borsa dışından repo-ters repo, türev araç ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir.

Yatırımcı profili: Yatırımlarını orta-uzun vadeli hazine bonosu, devlet tahvilinde değerlendirirken, faiz hareketlerinden de faydalanmayı isteyen yatırımcılar.

Minimum işlem miktarı: 1 Pay ve Katları.

Fonun başarı kriterleri: %70 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksleri-547 gün + %5 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksleri- Tüm + %5 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları (Sabit) + %5 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi (Değişken) + %15 KYD O/N Repo Endeksi-Brüt

Alım satım şekli: Saat 09:00-13:00 arası girilen talepler, fon alımında ve fon satımında T+1 gününde, T+1 fiyatıyla gerçekleşir. Saat 13:00'ten sonra girilen talepler, fon alımında ve fon satımında, T+2 gününde, T+2 fiyatıyla gerçekleşir.

Ayrıntılı bilgi ingportfoy.com.tr’de.

GetiriMetre