ING Bank Bonoları Halka Arz Ediliyor!

ING Bank Bonoları Halka Arz Ediliyor!

Özellikler

ING Bank A.Ş. 178 gün vadeli ING Bank Bonosu

 • Bononun Vade Başlangıcı: 02/12/2014
 • Bononun Vade Sonu: 29/05/2015
 • Talep Toplama Tarihleri: 26-27-28 Kasım 
 • Nominal Değeri: 300.000.000.- TL 
 • Minimum Katılım Tutarı: 1.000.-TL 
 • Talep Katları: 1.- TL ve katları 
 • Ek Getiri Oranı: +%0.70 
 • Bononun Fiyatının Belirlenmesi için Baz Alınacak Gösterge:TRT130515T11 ve TRT170615T16
 • Halka Arz Saatleri: 09.00-17.00

Bono'nun dağılım açıklanması: İskonto esasına göre ihraç edilecek ING Bank bono faizine esas teşkil edecek “Gösterge Yıllık Bileşik Faiz Oranı” yukarıdaki gösterge DİBS’lerin (Devlet İç Borçlanma Senedi) talep toplamının son günü itibarıyla BİST (Borsa İstanbul) Borçlanma Araçları Piyasası’nda işlem yapılan son üç iş gününde oluşan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin ortalamaları arasında talep toplamanın son günü itibarıyla doğrusal yakınsama yöntemiyle hesaplanacaktır. ING Bank Bonosunun Faiz Oranı, Gösterge Faiz Oranı'na (Basit) ek getiri eklenmesiyle belirlenecektir. Oransal dağıtım yöntemi kullanılacaktır.

Halka arz sonuçları nasıl ilan edilecek: Dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip eden ilk iş günü www.ingbank.com.tr ve KAP'ta (Kamuyu Aydınlatma Platformu) ilan edilerek kamuya duyurulacaktır. 

Talepte bulunma seçenekleri: Yatırımcılar nakden ödeme, kıymet blokesi, döviz blokesi veya vadeli mevduat blokesi yöntemlerinden birini seçerek talepte bulunabilecektir. (Vadeli mevduat blokesinde, vadeli mevduatın vade sonu tarihi, bonoların vade başlangıç tarihine denk gelmelidir.)

Talep süresince yatırılan para nasıl değerlendirilecek: Talep edilen ING Bank Bonosu’nun müşteri hesaplarına virman edileceği tarihe kadar gecelik repoda değerlendirilecektir.

Vadeden önce Bono'dan çıkış: İkinci piyasası mevcuttur.

ING Bank Bonosu’nun sunduğu avantaj: Yatırımcıya, küçük tutarlardaki birikimleriyle devlet bonolarına kıyasla ek getiri imkanı sunar. Mevduata göre daha düşük stopaja tabidir.(Mevduat stopajı  6 ay vadede %15 iken gerçek kişilere bononun stopajı %10, tüzel kişilere bononun stopajı % 0)


Bu bilgiler sadece bilgi amaçlı olup, herhangi bir yatırım kararı için dolaylı ya da dolaysız tavsiye veya yatırım önerisi veya olası riskler üzerine bilgilendirme niteliği taşımamaktadır. Bu dokümandaki bilgi ve yorumların içeriği doğruluğuna güvenilir ve kamuya açık bilgi kaynaklarına dayanmakta olup, üçüncü şahıslar için hiçbir şekilde yatırımlarına esas alabilecekleri bir garanti beyanı niteliğinde değildir. Yatırımcılar, bonoya yatırım yapmadan önce izahnamede (İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet) açıklanan hususları göz önünde bulundurmalıdır. Bononun izahnamesine (İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet) www.ingbank.com.tr adresinden ve ING Bank A.Ş. Şubelerinden ulaşabilirsiniz. Bankamız nezdinde “Amerikalı Şahıslar”a yatırım ürünü satışı yapılamamaktadır. Amerikalı Şahıslar, Amerika Birleşik Devletleri ile herhangi bir bağlantısı (ABD Vatandaşı olma, Greencard, ABD’de yerleşim, posta, mali adres veya telefon sahibi olma, ABD ile bağlantısı olan vekili olma durumlarından bir veya birkaçı) olan kişileri kapsamaktadır.

Özellikler

ING Bank A.Ş. 329 gün vadeli ING Bank Bonosu

 • Bononun Vade Başlangıcı: 16/05/2014
 • Bononun Vade Sonu: 10/04/2015
 • Talep Toplama Tarihleri: 12-13-14 Mayıs 
 • Nominal Değeri: 50.000.000.- TL 
 • Minimum Katılım Tutarı: 1.000.-TL 
 • Talep Katları: 1.- TL ve katları 
 • Ek Getiri Oranı: +%1.00 
 • Bononun Fiyatının Belirlenmesi için Baz Alınacak Gösterge: TRT250315T19 ve TRT071015T12
 • Halka Arz Saatleri: 09.00-17.00

Bono'nun dağılım açıklanması: 
İskonto esasına göre ihraç edilecek ING Bank bono faizine esas teşkil edecek “Gösterge Yıllık Bileşik Faiz Oranı” yukarıdaki gösterge DİBS’lerin talep toplamının son günü itibarıyla BİST Borçlanma Araçları Piyasası’nda işlem yapılan son üç iş gününde oluşan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin ortalamaları arasında talep toplamanın son günü itibarıyla doğrusal yakınsama yöntemiyle hesaplanacaktır. ING Bank Bonosunun Faiz Oranı, Gösterge Faiz Oranı’na (Basit) ek getiri eklenmesiyle belirlenecektir. Oransal dağıtım yöntemi kullanılacaktır. Arzın talebi karşılama oranı esas alınarak dağıtım yapılacaktır.

Halka arz sonuçları nasıl ilan edilecek: Dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip eden ilk iş günü www.ingbank.com.tr ve KAP'ta (Kamuyu Aydınlatma Platformu) ilan edilerek kamuya duyurulacaktır. 

Talep edilen miktar ödemesi nasıl yapılacak: Yatırımcıların talep ettikleri nominal tutar nakden yatırılacaktır.

Talep süresince yatırılan para nasıl değerlendirilecek: Talep edilen ING Bank Bonosu’nun hesaplarına virman edileceği tarihe kadar gecelik repoda değerlendirilecektir.

Vadeden önce Bono'dan çıkış: DİBS’lerden bir farkı yoktur. İkinci piyasası mevcuttur. Bankamızın menkul kıymet fiyatlarının açıklandığı ekranlarda da günlük alım/satım fiyatları ilan edilecektir.

ING Bank Bonosu’nun sunduğu avantaj: Yatırımcıya, küçük tutarlardaki birikimlerine de piyasada geçerli olan faizi alabilme imkânı sunar. ING Bank Bonosu vadesinden evvel piyasa koşullarında nakde çevrilebilir. Mevduata göre daha düşük stopaja tabidir (Mevduat stopajı 6 ay vadede %15 iken, gerçek kişilere bononun stopajı %10, tüzel kişilere bononun stopajı %0). Devlet bonolarına kıyasla ek getiri imkânı mevcuttur.


Bu bilgiler sadece bilgi amaçlı olup, herhangi bir yatırım kararı için dolaylı ya da dolaysız tavsiye veya yatırım önerisi veya olası riskler üzerine bilgilendirme niteliği taşımamaktadır. Bu dokümandaki bilgi ve yorumların içeriği doğruluğuna güvenilir ve kamuya açık bilgi kaynaklarına dayanmakta olup, üçüncü şahıslar için hiçbir şekilde yatırımlarına esas alabilecekleri bir garanti beyanı niteliğinde değildir. Yatırımcılar, bonoya yatırım yapmadan önce izahnamede (İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet) açıklanan hususları göz önünde bulundurmalıdır. Bononun izahnamesine (İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet) www.ingbank.com.tr adresinden ve ING Bank A.Ş. Şubelerinden ulaşabilirsiniz. Bankamız nezdinde “Amerikalı Şahıslar”a yatırım ürünü satışı yapılamamaktadır. Amerikalı Şahıslar, Amerika Birleşik Devletleri ile herhangi bir bağlantısı (ABD Vatandaşı olma, Greencard, ABD’de yerleşim, posta, mali adres veya telefon sahibi olma, ABD ile bağlantısı olan vekili olma durumlarından bir veya birkaçı) olan kişileri kapsamaktadır.