Yeni bir özellik! Artık T.C. Kimlik Numaranız ve ING Nakit Kart / Kredi Kartı bilgilerinizle de İnternet Şubesi'ne giriş yapabilirsiniz.

Menkul Kıymetler Zaman Aşımı Sorgulama

Önbildirim
Sadece ad ve soyad bilgilerinizi girerek, zamanaşımına uğrayacak menkul kıymetlerinizi kontrol edebilirsiniz.
captcha captcha refresh

06/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 83 üncü maddesi uyarınca; bankalar nezdindeki yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklardan, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tâbidir.

27/02/2015 tarihli ve 29280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırımcı Tazmin Merkezine İlişkin Yönetmelik" gereğince; bankaların 2016 yılı içerisinde zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getirilerin listesini içinde bulunulan yılın Nisan ayının başından itibaren 31.12.2016 tarihine kadar internet sitelerinde ilan etmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede; listede isim ve hesap bilgileri yer alan 2016 yılı içerisinde zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacağı bulunan müşterilerimizin son işlem tarihi esas alınarak, bu tarihten itibaren on yıllık sürenin bitimine kadar Şubelerimizden birine geçerli kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde yasa gereği zamanaşımına uğramış olan yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne devredilecektir.